Uốn cong não bộ của bạn để cảm thông với những người nghĩ khác biệt hơn bạn

Trong 9 bài đánh giá khác nhau mà tôi đã trải qua, một đánh giá vượt trội hơn so với phần còn lại là: Công cụ thống trị bộ não Herrmann – HBDI™.

560x240

Kỹ thuật Toàn bộ não ™ và HBDI ™ – Công cụ thống trị não Herrmann ™

Những câu hỏi chung về tầm quan trọng của sự hiểu biết về tính cách của chính mình.

03

Nghiên cứu và phát triển Mô hình toàn bộ não™ (Whole Brain™ Model)

Đây là những gì đã xảy ra với Ned Herrmann khi ông khám phá bộ não, ông đã mô tả là “một cuộc tấn công chớp nhoáng của sự hiểu biết.”.

admin-ajax