Dịch vụ của chúng tôi trong đa dạng lĩnh vực

 • Quản trị nhân sự
 • Quản lý chiến lược
 • Đào tạo và huấn luyện tiếp thị, bán hàng
 • Đào tạo và Huấn luyện khả năng lãnh đạo
 • Chiến lược khởi nghiệp thành công
 • Những Tổ chức giáo dục (Trường Đại học, Trung tâm Đào tạo, v.v)
 • Ngành Công nghiệp gia công
 • Ngành Công nghiệp ô tô và phụ trợ
 • Ngành Máy móc & Thiết bị
 • Ngành Điện & điện tử
 • Ngành Công nghệ Phần mềm
 • Ngành Dược & Khí
 • Ngành Nông nghiệp
 • Ngành Tiếp thị & Truyền thông
 • Khảo sát thị trường
 • FMCG – ngành hàng tiêu dùng nhanh
 • Ngành Bất động sản
 • Ngành Tài chính và Ngân hàng
 • Ngành Du lịch, Nhà hàng và Khách sạn
 • Những Công ty Thương mại
 • Ngành Công nghiệp dệt may
 • Các ngành khác…