Đội ngũ Chúng tôi

Giáo sư, Tiến sĩ Savas Tumis, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Whole Brain Strategy.”

Từ 1994, Chứng chỉ hành nghề của HBDI-Herrmann Brain Dominance Instrument™ (Công cụ thống trị toàn bộ não), Tư vấn, Huấn luyện và Đào tạo Quản lý trong nhiều doanh nghiệp ở Châu Á và Châu Âu (như là Đức…).

Hơn 35 năm kinh nghiệm làm Giám đốc điều hành ở nhiều công ty khác nhau và cũng là Nhà sáng lập và sở hữu nhiều công ty.

Giáo sư chuyên ngành “Lãnh đạo”, “Doanh nhân” và “Quản trị chiến lược công nghệ thông tin” tại Đại học Việt Đức.

Giáo sư danh dự của môn “Tiếp thị sáng tạo” tại Viện Kỹ Thuật Berlin – TU Berlin/Đức.

Nguyên Giám đốc điều hành của 2 công ty công nghiệp ở Đức.

Thành lập và quản lý thành công nhiều công ty (gồm 7 công ty với 100% vốn nước ngoài ở Châu Á) với vai trò là Chủ doanh nghiệp hoặc Giám đốc.

Chứng chỉ hành nghề NLP (từ 1996).

Huấn luyện viên MBTI (Từ 1994).

Huấn luyện viên DISC (Từ 1994).

Luật sư sở hữu trí tuệ và thương hiệu châu Âu.

Thành viên tại: Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Đức – Việt Nam; Hiệp hội Kỹ sư Đức (VDI) tại Đức; Viện sáng chế châu Âu (EPI); Hiệp hội Rotary Quốc tế.