1. Cuốn sách kinh doanh toàn bộ não™, tái bản lần 2 (của Ned Herrmann và Ann Herrmann-Nehdi)

Nếu bạn nghĩ rằng công việc kinh doanh của bạn không thể có thể tốt hơn được nữa, hãy suy nghĩ lại. Nhờ sức mạnh của Tư duy Toàn bộ não™, bạn có thể áp dụng những gì chúng ta biết về suy nghĩ và bộ não để biến đổi tổ chức của mình ở mọi cấp độ.

2. Cuốn sách kinh doanh toàn bộ não™, ấn bản đầu tiên (của Ned Herrmann)

Trình bày Mô hình bốn góc phần tư não bộ và các kiểu tư duy tương ứng: người logic, người tổ chức, người giao tiếp và người có tầm nhìn. Thông qua những khám phá và bài tập thực tế, cuốn sách này chỉ cho các cá nhân và tổ chức cách khai thác sức mạnh của toàn bộ não™.

3. Bộ não sáng tạo (của Ned Herrmann)

Cuốn sách được chào đón rộng rãi của Ned Herrmann theo dõi cơ sở khoa học và lịch sử của phương pháp Tư duy Toàn bộ não™ một cách đầy sáng tạo của ông. Với những giai thoại cá nhân, dữ liệu, biểu đồ hữu ích và các mô hình thực tế, dễ áp dụng, cuốn sách sẽ truyền cảm hứng và giải trí cho độc giả đồng thời chỉ cho họ cách tăng cường sự sáng tạo ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức.