Chúng tôi là ai?

Chúng tôi là chuyên gia của Phương pháp HBDI từ năm 1994. Chúng tôi phát triển các chiến lược lãnh đạo thành công cho các cá nhân và doanh nghiệp với HBDI và cùng với bạn và đội ngũ quản lý của bạn.

Công ty TNHH Whole Brain Strategy (Chiến lược Toàn bộ não) cung cấp dịch vụ chìa khóa trao tay. Chủ sở hữu Công ty là Giáo sư Tiến sĩ Savas Tumis đã làm việc trong các công ty từ năm 1976 với tư cách là Giám đốc điều hành, Doanh nhân và Nhà tư vấn ở Châu Âu, và từ năm 1989 ở Châu Á. Với Công ty TNHH Whole Brain Strategy (Chiến lược Toàn bộ não), Giáo sư Tiến sĩ Savas Tumis sẽ cung cấp kinh nghiệm hơn 35 năm quản lý, kinh doanh và tư vấn cho khách hàng với tư cách là Người quản lý và là Doanh nhân.

Nhân sự

  Giám đốc điều hành: Tiến sĩ Savas Tumis

  Quá trình làm việc của Giám đốc điều hành chúng tôi:

  (2019 đến nay), Chủ sở hữu và Giám đốc điều hành công ty TNHH Whole Brain Strategy (Chiến lược toàn bộ não)Giáo sư chuyên ngành “Lãnh đạo”, “Doanh nhân” và “Quản trị chiến lược công nghệ thông tin” tại Đại học Việt Đức.
  (2005 đến nay), Chủ sở hữu và Giám đốc điều hành Tư vấn và Quản lý TUMIS
  (2019 đến nay), Giáo sư Kinh tế và Quản lý tại Học viện Công nghệ Berlin – TU Berlin/Đức
  (2018 đến nay), Giám đốc của công ty nghiên cứu thị trường GIM Trung Quốc
  (2015-2018) Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc của GIM Gesellschaft fuer Innovative Marktforschung Đức
  (2013-2019) Giám đốc khu vực của Hiệp hội Chiến lược Đức tại Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ
  (2011-2014) Phó chủ tịch nhóm làm việc về linh kiện ô tô tại Phòng thương mại châu Âu tại Trung Quốc
  (2012-2013) Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc tại Teklas Trung Quốc của Teklas Kaucuk A.S.
  (2011-2013) Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc tại Kirpart Trade Trung Quốc của Kiraca Holding
  (2009-2010) Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc tại Aktas Trung Quốc của Aktas Holding
  (2007-2019) Giáo sư danh dự (Tiến sĩ) về tiếp thị đổi mới của Học viện công nghệ Berlin – TU Berlin/Đức
  (2005-2010) Giáo sư về Máy công cụ, Công nghệ sản xuất & Kế hoạch nhà máy của Đại học Tongji Thượng Hải/Trung Quốc
  (2002 đến nay) Luật sư sở hữu trí tuệ và thương hiệu châu Âu
  (1996) Bằng sáng chế DE 42 10 869 C2 “Chuyển mạch công nghiệp” Ngày 20 tháng 6 năm 1996 PO Đức tại Munich, Đức
  (1989 đến nay) Đào tạo và Huấn luyện Quản lý, Tư vấn Quản lý và Công nghiệp tại Trung Quốc/Đức/Thổ Nhĩ Kỳ/Việt Nam
  (1990-1993) Giám đốc điều hành của Radiotronic GmbH & Co., KG Wertheim/Đức
  (1989-1994) Giám đốc điều hành và Tổng giám đốc của Industronic GmbH & Co., KG Wertheim/Đức
  (1987-1989) Giám đốc kế hoạch sản xuất của Rexroth Hydraulic Lohr/Germany
  (1984-1987) Tư vấn công nghiệp/Trợ lý nghiên cứu tại Viện Công nghệ Berlin – TU Berlin/Đức
  (1982-1984) Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của SIMTEL Holding Istanbul/Thổ Nhĩ Kỳ
  (1981-1982) Phó giám đốc nhà máy của SIEMENS-Schaltwerk Berlin/Đức
  (1976-1980) Nhà phát triển phần mềm tại Học viện Công nghệ Berlin – TU Berlin/Đức
  (1987) Tiến sĩ-Ing. (Tiến sĩ Kỹ thuật công nghiệp) tại Viện Công nghệ Berlin – TU Berlin/Đức
  (Luận án tiến sĩ: Máy tính hỗ trợ tính toán chi phí của khuôn mẫu và khuôn kéo sợi, Người hướng dẫn: Giáo sư Dr.mult.hc .Dr.-Ing. Gunter Spur)
  (1980) Văn bằng-Ing. (Thạc sĩ Cơ khí) Công nghệ sản xuất, tại Viện Công nghệ Berlin – TU Berlin/Đức
  (1973) Tốt nghiệp trung học tại Trường đại học Sankt Georg

  Thành viên: Phòng thương mại châu Âu tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Đức Việt Nam; Hiệp hội kỹ sư Đức (VDI) tại Đức; Hiệp hội Chiến lược Đức; Viện sáng chế châu Âu (EPI); Hiệp hội sở hữu trí tuệ và bản quyền Đức (GRUR); Luân chuyển Quốc tế.