Công ty TNHH Chiến lược toàn bộ não

Chúng tôi là những chuyên gia về Whole Brain Technology™ (Phương pháp Kỹ thuật toàn bộ não) từ năm 1994.

Chúng tôi phát triển một chiến lược hướng đến thành công cho doanh nghiệp của bạn qua việc ứng dụng Herrmann Brain Dominance Instrument – HBDI™  (Công cụ thống trị toàn bộ não) và Whole Brain Technology™ (Phương pháp kỹ thuật toàn bộ não) phối hợp với Ban Quản lý của bạn ở buổi Hội thảo nhóm.

Chúng tôi sử dụng một trong những phương pháp tốt nhất trên thế giới để tìm ra Văn hóa doanh nghiệp “THẬT SỰ” thuộc về doanh nghiệp của bạn qua việc ứng dụng Herrmann Brain Dominance Instrument – HBDI™  (Công cụ thống trị toàn bộ não) và Whole Brain Technology™ (Phương pháp kỹ thuật toàn bộ não) phối hợp với Ban Quản lý của bạn ở buổi Hội thảo nhóm.

Văn hóa doanh nghiệp là đặc điểm và theo đó là bản sắc của công ty bạn. Nếu bạn không biết gì về Văn hóa doanh nghiệp của công ty, bạn không bao giờ có thể nói rằng bạn hiểu rõ đâu là bản sắc hay dấu ấn riêng của công ty bạn cả.

Nếu bạn không biết về đặc điểm của công ty bạn, làm thế nào bạn có thể lãnh đạo và quản lý nó dẫn đầu thị trường thành công?

Kể từ năm 1994, Giáo sư, Tiến sĩ Savas Tumis đã phân tích và tìm ra Văn hóa doanh nghiệp của nhiều công ty và tư vấn cho đa dạng lĩnh vực công nghiệp.

Nếu có bất kỳ nhà tư vấn nào bảo bạn rằng Văn hóa doanh nghiệp của công ty bạn có thể được xác định bằng bất kỳ những mẫu khảo sát đặc thù nào, hãy nói với họ rằng họ KHÔNG BAO GIỜ có thể trả lời cho bạn về Văn hóa doanh nghiệp “THẬT SỰ” mà công ty bạn thuộc về!

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần được giải đáp và nhận được sự thuyết phục về kết quả Văn hóa doanh nghiệp THẬT SỰ phù hợp với công ty của bạn.

Chúng tôi sẽ ứng dụng Herrmann Brain Dominance Instrument – HBDI™  (Công cụ thống trị toàn bộ não) và Whole Brain Technology™ (Phương pháp kỹ thuật toàn bộ não) để hỗ trợ cho các cá nhân phát triển và thành công trong sự nghiệp dựa trên những thế mạnh của họ.Việc hiểu rõ về bản thân họ sẽ giúp các nhà quản lý của bạn, cũng như các cá nhân có thể hiểu người khác, là yếu tố chính để đạt được sự thành công hay gặt hái thêm nhiều thành tựu hơn nữa.

Chủ sở hữu Công ty TNHH Whole Brain Strategy - Giáo sư, Tiến sĩ Savas Tumis đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh từ năm 1981 tại một công ty với vai trò là Giám đốc điều hành, một chủ doanh nghiệp, và một Nhà tư vấn về quản lý hàng đầu tại Châu Âu cũng như tại châu Á kể từ năm 1989.

Với Công ty TNHH Whole Brain Strategy, Giáo sư, Tiến sĩ Savas Tumis cung cấp kinh nghiệm trong hơn 35 năm làm việc về quản lý, kinh doanh và tư vấn cho bạn với vai trò là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý và cá nhân.

Giáo sư, Tiến sĩ Savas Tumis sẽ là Đối tác và là Nhà tư vấn trực tiếp cho bạn, ông sẽ tư vấn và  hướng dẫn cho công ty của bạncá nhân bạn, không ủy quyền cho bất kỳ người nào khác.

image-0
image-1
image-large-0
image-large-1
35năm kinh nghiệm

Làm sao để liên lạc với chúng tôi?

Hãy để lại thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể!