Công ty TNHH Chiến lược toàn bộ não

Chúng tôi là chuyên gia của Whole Brain Technology™ (Phương pháp Kỹ thuật toàn bộ não) từ năm 1994.

Chúng tôi ứng dụng Herrmann Brain Dominance Instrument – HBDI™  (Công cụ thống trị toàn bộ não) và Whole Brain Technology™ (Kỹ thuật toàn bộ não) để hỗ trợ sự thành công và phát triển của từng cá nhân dựa trên thế mạnh của chính họ. Biết rõ bản thân giúp bạn thấu hiểu những người khác, đây là chìa khoá để bạn đạt được các thành tựu trong tương lai.

Chúng tôi phát triển các chiến lược lãnh đạo thành công cho các cá nhân và doanh nghiệp với Công cụ thống trị toàn bộ não (the Herrmann Brain Dominance Instrument - HBDI™) và Kỹ thuật toàn bộ não (Whole Brain Technology™), chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bạn và đội ngũ quản lý của bạn.

Chủ sở hữu Công ty TNHH Whole Brain Strategy (Chiến lược Toàn bộ não) là Giáo sư Tiến sĩ Savas Tumis đã làm việc trong các công ty lĩnh vực công nghiệp từ năm 1980 với tư cách là Giám đốc điều hành, là Chủ sở hữu nhiều doanh nghiệp và là Nhà tư vấn quản lý cao cấp ở Châu Âu, và từ năm 1989 ở khu vực Châu Á.

Với Công ty TNHH Whole Brain Strategy (Chiến lược Toàn bộ não), Giáo sư Tiến sĩ Savas Tumis sẽ cung cấp kinh nghiệm hơn 35 năm quản lý, kinh doanh và tư vấn cho khách hàng với tư cách là Người quản lý, là Doanh nhân và là Cá nhân.

Giáo sư, Tiến sỹ Savas Tumis là đối tác và là nhà tư vấn trực tiếp cho bạn, cá nhân Ông sẽ hướng dẫn bạn.

image-0
image-1
image-large-0
image-large-1
35năm kinh nghiệm

Làm sao để liên lạc với chúng tôi?

Hãy để lại thông tin liên lạc, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm nhất có thể!